Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh của trường thcs Nam Thái A

Căn cứ vào Thông tư số 11/2014/QĐ-BGDDT ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về ban hành quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;

Căn cứ vào Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vê Ban hành quy chê tuyên sinh THCS và THPT;

Căn cứ Công văn số 75/KH-SODĐT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đảo tạo, về kê hoạch tuyên sinh lớp 6 Trung học cơ sở, lớp 10 Trung học phô thông và Trung học phô thông chuyên năm học 2019-2020;

 

          Căn cứ vào Thông tư số 11/2014/QĐ-BGDDT ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về ban hành quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;

          Căn cứ vào Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vê Ban hành quy chê tuyên sinh THCS và THPT;

          Căn cứ Công văn số 75/KH-SODĐT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đảo tạo, về kê hoạch tuyên sinh lớp 6 Trung học cơ sở, lớp 10 Trung học phô thông và Trung học phô thông chuyên năm học 2019-2020;

          Căn cứ Công văn số 310/SGDĐT-GDITH ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về kế hoạch tuyển sinh lớp 6 Trung học cơ sở, lớp 10 Trung học phổ thông và Trung học phổ thông chuyên năm học 2019-2020;

          Căn cứ Công văn số 15/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo, về kế hoạch tuyển sinh lớp 6 Trung học cơ sở năm học 2019-2020;

          Nay trường THCS Nam Thái A đưa ra kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu:

          - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo dục, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học hết chương trình TH, đảm bảo hầu hết học sinh hoàn thành chương trình tiêu học được vào học lớp 6.

          - Tuôi học sinh THCS thực hiện theo điều lệ trường.

          - Phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.

          II. Tuyển sinh lớp 6:

1. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

          2. Chỉ tiêu và qui mô tuyển sinh:

          - Tạo điều kiện để hầu hết học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 THCS trên địa bàn đạt từ 99% trở lên.

          - Điểm xét tuyên là tổng số điềm trung bình 2 môn Tiếng Việt và Toán cuối năm học lớp 5 và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

          3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiêu học.

          4. Độ tuôi tuyển sinh:

          - Vào lớp 6 THCS là I1 tuổi (sinh năm 2008).

          - Các trường hợp sau đây được vào học ở tuổi cao hơn tuôi quy định: Cao hơn 1 tuổi với học sinh nữ; cao hơn 3 tuổi với học sinh là người dân tộc thiêu só, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước.

          - Nếu thuộc nhiều trường hợp, chỉ áp dụng một quy định cho một trong các trường hợp đó.

          5. Hồ sơ tuyên sinh và ngày nhận hồ sơ tuyền sinh:

          a. Hồ sơ tuyển sinh:

          - Đơn xin dự tuyên sinh lớp 6 THCS phòng GD&ĐT quy định.

          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ:

          - Bản chính học bạ tiểu học;

          - Các giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyên khích (nêu có);

          - 02 ảnh 3x4.

          - Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm kiềm tra, đối chiếu sự chính xác và hợp lệ của học bạ, giây chứng nhận, khai sinh, hộ khâu trước khi nhận hô sơ tuyên sinh của học sinh và chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT về sự chính xác này.

          b. Thời gian tuyển sinh:

          - Trường nhận hồ sơ xét tuyên: Từ 30/05/2019 đến ngày 30/6/2019.

            6. Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh:

          Văn phòng trường THCS Nam Thái A

          7. Thời gian nộp kết quả:

          - Xét duyệt kết quả ngày 10/7/2019.

          - Thông báo kết quả xét ngày 15/7/2019.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường THCS Nam Thái A rất mong được sự giúp đở của các cấp./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết